gksglinik 2021 strona4
 

1procent 2020 logo

Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku w corocznej deklaracji podatkowej dla Gorlickiego Klubu Sportowego Glinik Gorlice na Rozwój Akademii Glinika Gorlice.

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekazać:
- podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
- podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Jak przekazać 1% podatku?

Pierwszym sposobem jest darmowe rozliczenie on-line, poprzez specjalnie stworzoną, bezpieczną aplikację. Rozliczenie w formie elektronicznej jest dostępne od 15 lutego. Aby z niej skorzystać wystarczy kliknąć na poniższy banner i postępować zgodnie z opisem...

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Dla osób które preferują inny sposób rozliczenia istnieje możliwość wpisania ręcznego danych w rocznym rozliczeniu podatkowym: 

KROK I

Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku. W przypadku naszego Klubu będą to dane:

Gorlicki Klub Sportowy "GLINIK GORLICE"
38-300 Gorlice
ul. Sienkiewicza 15

KRS: 0000122069

(01.10.2009 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako Organizacja Pożytku Publicznego)

KROK II

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

 PIT37 przyklad 2

 

foto.: przykładowa deklaracja PIT-37

 

- W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy numer KRS czyli 0000122069 (poz.131* ) i kwotę (poz.132*), którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (poz.133* ),  np: na rozwój akademii młodego piłkarza Glinika Gorlice - w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem (poz.134*).

* dotyczy deklaracji PIT-37

KROK III

Urząd Skarbowy przekaże wpisaną kwotę na konto wskazanej organizacji.
Dodatkowe informacje:
- 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie;
- W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień;
- Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

 

Plakat1procent 2020v2