gksglinik 2021 strona4

TABELA OPŁAT:

Przyjęcie nowego zawodnika (wpisowe)

_0zł

Regularna miesięczna opłata (płatne do dziesiątego każdego miesiąca)

80zł

Zgodnie z § 3 ust. 5  Regulaminu Zajęć Piłkarskich dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Akademie Glinik Gorlice może, po zapoznaniu się z indywidualną sytuacja rodziny podopiecznego zwolnić opiekuna w określonym terminie z obowiazku opłacania składki członkowskiej.

 

 

Numer konta Bankowego Klubu GKS "GLINIK" GORLICE

93 8628 0000 2001 0009 6696 0001

BS LIPINKI

W tytule przelewu prosimy o podanie:

- Wpłaty za który miesiąc

- Imie i Nazwisko (dziecka)

- przynajeżność grupowa (rocznik)

(np. grudzień, Jan Kowalski, 2000).

 

Prosimy o terminowe wpłaty, dziękujemy!