gksglinik 2021 strona4

Skład Zarządu Klubu GKS Glinik Gorlice (od dnia 6 sierpnia 2021r.):

_

Paweł Szarowicz 

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

 

Tomasz Romaszko

Stanowisko: SKARBNIK

 

Grzegorz Uram

Stanowisko: SEKRETARZ

 

Dariusz Drąg

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU

 

Łukasz Bończak

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU

.

Skład komisji rewizyjnej (od dnia 6 sierpnia 2021r.):

 

Mirosław Bilski 

Stanowisko: PRZEWODNICZĄCY

 

Robert Styrczula

Stanowisko: CZŁONEK KOMISJI

 

Tomasz Grela

Stanowisko: CZŁONEK KOMISJI