banner 2018

Co dalej z Modernizacją Stadionu?

Po upływie niemal roku od wyłonienia wygranych projektów pod nazwą „Budżet Obywatelski 2015” dla Miasta Gorlice w ich temacie ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje o ich przebiegu. Strona internetowa miasta jak i profil założony w popularnym portalu społecznościowym zamilkł niedługo po wyłonieniu wygranych projektów. Po licznych zapytaniach ze strony osób oddających głos, jako osoba aplikująca, postanowiłem zadać kilka kluczowych pytań dotyczących przebiegu prac związanych z modernizacją, adresowanych do Miasta Gorlice. Są to krótkie pytania, które mają za zadanie poinformowanie osób zaangażowanych w ten projekt oraz oddających głosy.

.

Zanim jednak zacytuję odpowiedzi, jakie uzyskałem, dla przypomnienia dodam że nasz wygrany projekt „Modernizacji Stadionu”, który liczbą 377 głosów uplasował się na drugiej pozycji, wygrał na drodze otwartego głosowania kwotę 300 000 zł na realizację kilku kluczowych zadań:

  1. Wymiana ogrodzenia wokół głównej płyty
  2. Wymiana infrastruktury meczowej (boksy rezerwowych, trybuny dla kibiców gości)
  3. Wykonanie siedzisk z krzesełkami od ulicy Sportowej
  4. Wykonanie dalszej części dojazdu do stadionu z kostki betonowej od strony ulicy Sienkiewicza
  5. Wykonanie oświetlenia bocznego boiska zapewniającego korzystanie
    z boisk w godzinach wieczornych.

Poniżej przedstawiam Państwu do wiadomości pytania i odpowiedzi jakie uzyskałem za strony Miasta:

1.Czy zapisane początkowe punkty do realizacji modernizacji w projekcie uległy zmianie?

Urząd miasta zlecił opracowanie koncepcji oświetlenia boisk bocznych wraz z podaniem kosztu robót oświetleniowych. Z uwagi na koszty wykonania oświetlenia nierealne stawało się wykonanie pozostałych elementów wniosku obywatelskiego. Podjęto decyzję, po uzgodnieniu z przedstawicielami grupy, że do realizacji przeznacza się pozostały zakres wniosku.

2.Czy został wyłoniony inwestor realizujący daną inwestycje?

Projekt został podzielony na 2 etapy z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne realizacji:

I Etap realizacji zadania - Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego stadionu oraz boksy dla zawodników rezerwowych zlecony został Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych, jednostce miejskiej działającej na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej.

II etap realizacji - wykonanie dojazdu do płyty głównej stadionu, siedzisk na trybunie od strony ul. Sportowej, boksu dla kibiców gości, suszarni - trwają prace projektowe celem pozyskania pozwolenia na budowę. Realizacja zlecona zostanie również Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych.

3.Czy znany jest przybliżony termin realizacji projektu modernizacji stadionu?

Termin zakończenia realizacji I etapu planowany jest na dzień 30.09.2015. termin zakończenia realizacji II etapu planowany jest do końca br.

Z uzyskanych odpowiedzi wynika jednoznacznie że zakres prac zapisany w projekcie uległ zmianie. Wykonanie oświetlenia bocznego boiska stało się nierealne ze względu na zbyt duży koszt realizacji i nie zostanie przeprowadzony. Cały zakres pozostałych prac został zlecony Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych który już do końca września zrealizuje pierwszy etap modernizacji – wymianę ogrodzenia wewnętrznego. Na pozostałą część modernizacji przyjdzie nam poczekać do końca 2015r. O przebiegu wszelkich prac na Stadionie przy ul. Sienkiewicza 15 będziemy Państwa informować na naszej Klubowej stronie w specjalnie do tego przeznaczonym dziale. Liczymy że prace przebiegną sprawnie i w terminie, a ich efekt końcowy będzie satysfakcjonował osoby głosujące, które przyczyniły się do ich realizacji.

Modernizacja Stadionu