banner 2018

INFORMACJA O KONKURSIE NA TRENERA DRUŻYNY SENIORÓW

Informacja Zarządu Gorlickiego Klubu Sportowego „GLINIK” Gorlice w sprawie konkursu
na trenera  zespołu seniorów piłki nożnej w sezonie 2015/2016.

Zarząd GKS „Glinik” Gorlice w nawiązaniu do ogłoszonego konkursu ofert na zatrudnienie z dniem 06 lipca 2015 r. trenera zespołu seniorów piłki nożnej w sezonie 2015/2016 informuje, iż otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03 lipca 2015 r o godz.18.00 - na konkurs wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie (brak uprawnień trenerskich do prowadzenia zespołu w klasie rozgrywkowej do której przystąpi drużyna seniorów GKS GLINIK Gorlice). W związku z powyższym Zarząd Gorlickiego Klubu Sportowego „GLINIK” Gorlice jednogłośnie nie zakwalifikował kandydata do dalszego etapu konkursu i tym samym nie dokonano wyboru nowego trenera.

Za Zarząd GKS Glinik Gorlice - Prezes Klubu Waldemar Ziółkowski