BANNER gksglinik 2017c

1% PODATKU

1procent 2018 logo

Zachęcamy wszystkich do wsparcia finansowego Klubu z Gorlic. Od 2009 roku w łatwy sposób można przekazać 1% swojego podatku w corocznej deklaracji podatkowej. Już teraz Serdecznie Dziękujemy wszystkim za udzielone wsparcie!

 

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekazać:
- podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
- podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Jak przekazać 1% podatku?

KROK I

Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku. W przypadku naszego Klubu będą to dane:

Gorlicki Klub Sportowy "GLINIK GORLICE"
38-300 Gorlice
ul. Sienkiewicza 15
Fortis Bank Polska S.A
nr konta:  65 1600 1462 0008 5146 9365 6001

KRS: 0000122069

(01.10.2009 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako Organizacja Pożytku Publicznego)

KROK II

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

PIT37 przyklad 2foto.: przykładowa deklaracja PIT-37

- W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy numer KRS czyli 0000122069 (poz.131*) i kwotę (poz.132*), którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (poz.133*), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem (poz.134*).

* dotyczy deklaracji PIT-37

KROK III

Urząd Skarbowy przekaże wpisaną kwotę na konto wskazanej organizacji.
Dodatkowe informacje:
- 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie;
- W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień;
- Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

1procent fb 2018